Jugem 寿限無 ~Try Japanese Tongue Twister!~

Tuesday 01st, December 2015 / 11:02 Written by

Jugemu jugemu
Gokou no surikire
Kaijari suigyou no
Suigyoumatsu unraimatsu fuuraimatsu
Kuu neru tokoro ni sumu tokoro
Yaburakouji no burakouji
Paipo paipo paipo no shuuringan
Shuuringan no guurindai
Guurindai no ponpokopii no ponpokonaa no
Choukyuumei no chousuke

 

Facebook Subscribe

Ads Banners

Motoki Homes Japan mura Web Designer Kyoji Sai
To top ↑